12 januar 2006

Exordium?

Dette første indlæg i en ny blog - nillers notesblog som jeg indtil videre kalder den - kan vel oplagt kaldes for exordium, det retorikfaglige udtryk for en tale eller teksts indledning. Eller hvad? For hvor begynder en blog?

Problematikken om at tale om exordium i en blog stødte jeg på da jeg for nylig gav kritik på en opgave som medstuderende Ditte og Isis skrev om Arlas brug af blogs. Her diskuterede de netop om man kan se en blogs første indlæg som et exorduim.

Det nemme kunne være at sige at en blog ligesom alle mulige andre webtekster slet ikke har nogen klar begyndelse eller slutning, og derfor giver det ikke megen mening at tale om exordium overhovedet. Men så alligevel: hver gang nogen besøger en blog oplever de vel en eller anden form for ytring som starter og slutter?

Måske kan man bedre anskueliggøre en blog gennem de klassiske retoriske taledele ved at se på den som en (strukturel) helhed? Så kunne exordium være den "om"-underside som de fleste blogs gør brug af for at fortælle kort hvad netop denne blog handler om. Men hvordan skulle så resten af delene fordeles, narratio, divisio, argumentatio, peroratio?

Hvis man skulle være mere tro mod webmediet og blogging som fænomen, kunne det være oplagt at udvide blikket en smule ud over den enkelte blog i et forsøg på at karakterisere de ytringer en blog laver – her tænker jeg især på links. Kan man se ethvert link ind til en blog som små exordia (eller hvordan man nu siger det i flertal)? Så udfolder narratio, divisio og argumentatio sig så hovedsagligt igennem de løbende indlæg i bloggen. Narratio især gennem en personlig fortælleform som de fleste blogs har. Divisio især gennem kommenterede links til hvad dette eller hint drejer sig om og hvad andre bloggere har sagt om det. Og Argumentatio især gennem kommentarfunktionen og den argumentation der genereres der. Peroratio må så være de links en bloglæser følger væk fra bloggen.

OK – nok leg med at putte et ganske ungt fænomen ned i nogle mange tusinde år gamle kasser. Jeg kan alligevel ikke rigtig undlade at se dette første indlæg som en form for indledning – om ikke andet så i hvert fald for mig selv. For hvorfor blogge? Dels fordi jeg synes blogging er interessant ligesom jeg synes meget digital kommunikation og retorik er det. Dels fordi jeg skal til at skrive speciale om blogging eller noget andet i den boldgade – her håber jeg at bloggen kan blive et konstruktivt værktøj i skriveprocessen. Og dels fordi jeg tror det bliver sjovt at blogge og forsøge at gøre sig i blogosfæren – skrive indlæg, linke, kommentere, svare, fejle, lære, blive klogere møde folk og alt det der. Og så ved lejlighed få oprettet nogle links, gjort lidt ved layoutet måske og så videre...

Links to this post:

Opret et link

<< Home