25 juli 2007

Tysk statsstøtte til Wikipedia

Jeg er lige stødt på en interessant historie om at der i Tyskland er planer om offentlig støtte til Wikipedia. Ministeriet for fødevarer, landbrug og forbrugersikkerhed har planer om at betale medarbejdere for at skrive om vedvarende energi på den tyske Wikipedia.

Prisværdigt og nytænkende. Frem for at starte en eller anden pjece-oplysningskampagne fra bunden giver det god mening at se på hvor folk i forvejen henter viden om vedvarende energi. Det gør rigtig mange åbenbart på Wikipedia - både gratis og offentligt tilgængeligt. Så hvorfor ikke bruge nogle resourcer på at træne de offentligt ansatte eksperter på området i at dele deres viden på Wikipedia?

Det lugter lidt af noget der tidligere har været oppe at vende på Social Square-bloggen - om man kunne forestille sig Wikipedia på finansloven. Men som kommentarerne der peger på, ville det selvfølgelig være problematisk (eller måske nærmere utænkeligt) med offentlig støtte til selve Wikimedia-organisationen - uden at kræve indflydelse på beslutninger. Det tyske eksempel kommer i mine øjne uden om denne problemstilling.

Lad os håbe vi snart ser noget lignende fra danske ministerier eller offentlige institutioner! De fleste har jo et formål om at styrke den offentligt tilgængelige information om deres arbejdsområde - og pjecer på bibliotekerne er altså ikke længere godt nok...

Historien kan læses på heise online. Jeg fandt den via Boing Boing.