18 januar 2006

Blogging som dialog? eller trialog?

Der skrives meget om hvordan blogging og andre internetbaserede kommunikationsformer er former for dialog. Senest læste jeg et indlæg i bloggen Micro Persuasion som argumenter for at bloggere er meget mere end bare skribenter fordi blogging mere ligner samtale end enetale modsat de fleste andre skriftlige medier, især de trykte.

Jeg er for så vidt enig i at blogging er mere end enetale, men er dialog den rette karakteristik? Kan det ses som trialog? eller noget helt fjerde?

Man kan fx skelne mellem at en diskussion er dialogisk fordi det handler om at lige parter når til mest mulig enighed, mens en debat er trialogisk fordi to parter taler til hinanden overfor en tredjepart som i virkeligheden er den beslutningsdygtige (her taler vi selvfølgelig idealtyper - ikke altid er det let at se om det er det ene eller det andet).

Samtaler på blogs synes ofte at ligne diskussioner, men der er ligesom noget mere på spil synes jeg. Det at blogs pr definition er offentlige (eller i det mindste tilgængelige for mange i de tilfælde hvor folk blogger i lukkede fora) må betyde noget. Kan man tale om at blogosfæren eller netværket fungerer som en del i af den kommunikation der udveksles, som en konstituerende del af kommunikationssituationen?

Er det dialoger, trialoger eller multialoger der udspiller sig i blogosfæren?

Links to this post:

Opret et link

<< Home