07 maj 2006

I Danmark stoler vi på hinanden

I Politiken i torsdags kunne man læse at Danmark er et af de lande hvor folk har de største netværk, og hvor folk generelt stoler mest på hinanden. Baggrunden er en undersøgelse lavet af den spanske storbank BBVA af social kapital og folks tillid til hinanden i 13 forskellige lande.

Altså en bemærkelsværdig grad af tillid i et land hvor næsten alle har mobiltelefoner og internetadgang. Man kunne med de forhold formode at Danmark var langt fremme med hensyn til udnyttelse af de sociale potentialer i digitale medier gennem blogging, wikis, fildeling, brugergenereret journalistik, etc.

Jeg kan ikke henvise til klare tal eller statistikker som belæg, men det virker ikke til at være tilfældet. Vi er generelt ikke så tilbøjelige til at stole på nyheder skrevet af medmennesker på tjenester som fx flix, ofte omtales blogging som lidt af et ubetydeligt dagbogsfænomen for folk der tror de er noget, og mange finder det svært at have tillid til det som frivillige har skrevet om forskellige emner på Wikipedia.

På den ene side kunne det tyde på at der i Danmark er et enormt potentiale i form af tillid som bare venter på at blive udnyttet gennem social software. På den anden side kunne det tyde på at den form for tillid der er brug for når social software skal udnyttes, er af en anderledes karakter end den tillid som Danmark ifølge undersøgelsen scorer højt på.

Jeg hælder til at tro mest på det sidste. I Danmark har vi især tillid til dem vi kender og som ligner os selv (artiklen har også fået titlen "Danskerne er en flok ligustersocialister"). Et flertal af de adspurgte danskere siger godt nok at det ikke gør nogen forskel om folk kommer fra andre etniske grupper eller sociale lag, men undersøgelsen viser til gengæld at i realiteten er de netværk som folk i Danmark har tillid til langt mere homogene end i andre lande.

Hvis Danmark rigtig skal på banen med hensyn til at udnytte digitale mediers potentialer i forhold til at dele viden og danne fællesskaber, så er der brug for en tillid til andre end lige dem der ligner os selv - der er brug for en tillid der rækker ud over ligusterhækken.

Links to this post:

Opret et link

<< Home