27 februar 2006

Hvordan fordærver mange kokke maden?

Under en diskussion med min specialemakker om vores speciale om wikipedia kom vi til at tænke på den gammelkendte ide om at for mange kokke fordærver maden. Forholder det sig også sådan med hensyn til skabelsen af (opslag på) Wikipedia? Har Robert McHenry ret når han i artiklen "The Faith-Based Encyclopedia" antyder at hele Wikipedias form og idegrundlag nødvendigvis må føre til dårligere og dårligere opslag jo flere personer der har redigeret?

Svaret er nej, vil jeg mene. Faktisk vil jeg mene at ordsproget om de mange kokkes skadende virkning ikke egner sig til at karakterisere mange af de internetfænomener som udnytter internettets potantiale som fx Wikipedia gør det.

Lad mig her skele til Manuel Castells for at hente lidt hjælp. Han karakteriserer i bogen The Internet Galaxy hvordan netværket før i tiden ikke kunne hamle op med hierarkiet som organisationsform i større sammenhænge - hvordan der helst skulle være en klar chefkok for at få tingene til at ske på bedste og mest effektive vis (Castells bruger dog ikke kokkemetaforen). Med udviklingen af computerteknologi og især internettet bliver netværket konkurrencedygtigt som organisationsform. Det sker fordi internettet "enables networks to deploy their flexibility and adaptability, thus asserting their evolutionary nature" (side 2).

Det er rigtigt at hele Wikipedia vil være helt umuligt at overskue for et enkelt menneske i en enkelt situation - men det betyder ikke at det nødvendigvis løber ud af kontrol. Styrken er netop at denne uoverskuelighed bliver håndterbar gennem internettet, og at kvaliteten bliver bedre jo flere der går ind og redigerer. Der vil altid være risiko for at en dårlig kok kan skade et måltid, men i sidste ende er grundlaget for Wikipedias kvalitet at flere kokke forbedrer maden. Velbekomme.

Links to this post:

Opret et link

<< Home