08 februar 2006

Wikipedia som nyhedsmedie eller baggrundsinformation?

I denne tid, præget af konflikten omkring muhammed-tegningerne kunne man få lyst til at opsøge lidt baggrundsinformation om sagens forhold.

Alle de større danske nyhedsmedier har en eller anden form for tema dedikeret til dette (se fx politiken, dr, jp, tv2 - fra Berlingskes forside kunne jeg ikke umiddelbart finde noget tema/baggrunds-agtigt, men til gengæld kunne jeg på linie med "Indland", "Udland" og "Sport" nemt klikke mig ind på temaer om "Den ny prins" eller "Poker").

Ligeledes kan man på Wikipedia finde en hel del baggrundsinformation om sagen, både i den danske og den engelske version.

Jeg synes nyhedsmedierne kommer til kort. Siderne er uoverskuelige og præget af at fokusere mere på det det allernyeste end på at give bare lidt dybere indsigt i sagen. Helt gal er den på JPs egen hjemmeside hvor et såkaldt tema om sagen blot er en kronologisk oversigt over de artikler avisen har bragt i sagen.

Internetmediet er ganske rigtig helt oplagt til de mest aktuelle nyheder, men det betyder ikke at det ikke kan bruges til andet. Og jeg tror rent faktisk at ret mange danskere er interesserde i mere indsigt end man får gennem små notitser om det allernyeste og nogle sparsommelige baggrundsartikler (at det sandsynligvis forholder sig sådan er vistnok også blevet undersøgt og påvist i Christian Kocks seneste bog Forstå Verden).

Wikipedia synes i langt højere grad at udnytte internettes potentiale i forhold til at levere baggrundsinformation i en aktuel sag som denne. Her kan man nemt og overskueligt få et indtryk af sagens gang og baggrund, og man kan hele tiden klikke sig videre til yderligere uddybelser - om ytringsfrihed, Muhammed eller andre emner, som i de fleste tilfælde ligeledes er opdaterede med perspektiver på den aktuelle sag.

Der kan sagtens være noget problematisk i hvor stor en rolle aktualitet skal spille i et medie som Wikipedia - ofte er det jo lidt lettere at lægge et NPOV (neutral point of view) på en sag hvis man kan få den lidt på afstand... Men alt andet lige er det opløftende at opleve hvordan nyhedsmediernes hjemmesiders mangelfulde baggrundsdækning kan få lidt kamp.

Links to this post:

Opret et link

<< Home