01 februar 2006

Hvorfor skrive om Wikipedia?

Jeg har netop fundet frem til sammen med en anden at skrive et gruppespeciale om Wikipedia. Hvorfor nu det? Hvad er der (retorisk) interessant ved sådan en fisk? Et par indledende tanker:

Jeg synes det er interessant at se på Wikipedia som udtryk for en ide om "det leksikale". Hvordan forholder denne type vidensarkiv sig til tidligere, som udgangspunkt trykte leksika? Jeg har en ide om at Wikipedia udlever en gammel ide om leksikonet som et gigantisk netværk af sidestillede referencer. Men samtidig trækker Wikipedia sig langt ud over den trykte bog som medium i kraft af både produktionsform og dynamik: At den er et fælles produkt som alle kan bidrage til og som konstant ændres konstituerer et syn på sandheden (eller måske rettere sandsynligheden) som noget menneskeskabt og flydende.
Det er interessant at se på Wikipedia som afsenderenhed og på hvordan det forholder sig med dennes troværdighed eller ethos? Jeg tror (som Carolyn R. Miller skriver et sted) at ethos altid bygger på en grundlæggende irrationel tillid på modtagersiden. Denne tillid er umiddelbart svær, men ikke umulig i forbindelse med Wikipedia, og potentielt kan Wikipedia opnå ethos på linie med, hvis ikke større end, anerkendte trykte leksika.

Jeg finder det også interessant at se på hvilken type bruger Wikipedia opstiller eller skaber - i hvert fald som idealtype. Og man kunne sammenligne denne brugertype med brugertyper skabt af andre internet-fænomener - blogosfæren, offentlige internetsatsninger, debatfora,fx. (Denne ide er en klar parralel til Michael Schudsons demokratihistorie The Good Citizen fortalt ud fra forskellige ideer om den gode borger).

Og mon ikke vi finder på mange mere og mindre brugbare vinkler på den sag...

Links to this post:

Opret et link

<< Home