17 marts 2006

Med Wikipedia-projektet til retorikkonference

I forbindelse med vores specialeprojekt om Wikipedia skal vi tale på Den 3. nordiske retorikk-konferansen i Oslo 18.-20. maj 2006. Vores abstract ser således ud:

Wikipedia - viden som social handlen

Vores indledende tese er at Wikipedia fungerer forbløffende godt i forhold til hvad man kunne forvente af en gratis og rent brugergenereret encyklopædi. Vi vil med to analyser undersøge hvordan dette lykkes.

Wikipedia som udlevelse af idealet om encyklopædien

Hvilken form for vidensarkiv konstituerer Wikipedia, og hvordan forholder dette sig til tidligere encyklopædier der som udgangspunkt er trykte?

Tesen er at Wikipedia udlever en gammel ide om encyklopædien som et gigantisk, rhizomisk netværk i modsætning til ordbogen som et lukket, hierarkisk system. Dette er især muligt fordi Wikipedia rækker langt ud over den trykte bog som medium i kraft af både produktionsform og dynamik: Den er et fælles produkt som alle kan bidrage til, og som konstant ændres. Herved konstitueres et syn på viden og sandhed som noget menneskeskabt og flydende. Den evige mulighed for at linke hvorhen det skal være, internt som eksternt, trækker ligeledes Wikipedia væk fra det selvrefererende og hierarkiske i ordbogsformatet.

Wikipedia som troværdig afsenderenhed

Hvordan skaber Wikipedia etos?

Tesen er at etos altid bygger på en grundlæggende irrationel tillid på modtagersiden. Denne tillid er umiddelbart svær i forbindelse med Wikipedia, men det gør ikke etospotentialet mindre.

Formen - de mange, men ukendte forfattere - gør at man kan snakke om en universel afsender, ideen om ethvert fornuftigt menneske som afsender, en parallel til Perelmans begreb om det universelle publikum.


Abstractet kan sammen med alle andre abstracts findes på konferencens hjemmeside. Vi har selvfølgelig udarbejdet det på vores specialewiki hvor også det oprindeligt indsendte abstract er at finde.

Links to this post:

Opret et link

<< Home