21 maj 2006

Til Oslo med viden som social handlen...

Som tidligere nævnt skulle vi præsentere vores foreløbige arbejde med specialet om Wikipedia på en konference i Oslo. I fredags var vi så på, og det gik ganske fint. Folk havde lidt interessante spørgsmål (på trods af at vi selvfølgelig kom til at tale lidt længere end beregnet og derfor ikke havde så meget tid til spørgsmål). Mest af alt var det en god øvelse at skulle forberede et kort og helst klart og holdbart produkt. Det er meget nemmere at se et endeligt speciale for sig med sådan et pitstop her omkring halvvejs i processen...

Da vi meldte os til konferencen for nogen tid siden, gav vi vores oplæg titlen "Wikipedia - viden som social handlen". En noget svævende størrelse som dog stadig i mine øjne giver god mening og er sigende for vores analyse af fænomenet. Oplæggets konkluderende linier lød således:
Wikipedia udlever encyklopædien ved at være et rhizomisk netværk af fortolkninger mellem mennesker. Og der skabes etos gennem en universel afsender - en mental konstruktion som også lever af fællesskabstanken. På den måde ser vi Wikipedia som en repræsentation af viden som social handlen.
Hele manuskriptet til oplægget ligger på vores specialewiki.

Links to this post:

Opret et link

<< Home