04 marts 2007

Flere redigerer på Wikipedia

På politiken.dk i dag kan man læse at "Wikipedia bliver mere og mere demokratisk".

Det er en ganske kort artikel som ridser op at nye undersøgelser peger på to ting:
  1. At brugere generelt bedømmer artikler bedre jo flere forskellige personer der har været med til at redigere, og jo flere gange de har været redigeret overhovedet.
  2. At der er kommet mange flere mindre aktive biddragydere. Altså at der er flere og flere der er med til at skrive, og at andelen af indhold som skabes af en lille kerne af superaktive brugere mindskes.
Det er begge glædelige udviklinger som stemmer godt overens med mine fornemmelser for hvad Wikipedia-projektet kan og bør være. Og med mine tanker om Wikipedia som en form for repræsentativ åbenhed.

Men trods det ædle budskab er artiklen dybt kritisabel: Hvordan kan man skrive sådan en artikel uden kildeangivelse? Jeg vil mægtig gerne læse meget mere om de "nye undersøgelser" som artiklen refererer til. Men der er ingen navne eller institutioner eller nogetsomhelst angivet. Og, værst af alt, slet ingen links!

Den var ikke gået på Wikipedia ;-)

(tak til cyclonebill for linket til artiklen ovre på Social Square-bloggen)

Links to this post:

Opret et link

<< Home