03 august 2006

Wikipedia-artikel på K-forum

Som tidligere nævnt skrev vi en artikel om Wikipedia til RetorikMagasinets juni-nummer. Den er nu bragt på Kommunikationsforum også. I modsætning til de fleste andre web-publikationssteder i DK kan man på K-forum kommentere på artiklerne. Et prisværdigt tiltag som vi jo kan håbe der vil blive gjort brug af. Skyd gerne!

Links to this post:

Opret et link

<< Home