27 november 2006

Wikipedias troværdighed - et kvantitativt forsøg

I denne måneds udgave af First Monday, et peer-reviewed web-tidsskrift om internettet, kan man finde artiklen "An empirical examination of Wikipedia’s credibility".

Med en ret begrænset mængde respondenter undersøges det hvorvidt universitetsforskere finder Wikipedia troværdigt. Nogle bliver bedt om at vurdere troværdigheden med udgangspunkt i en artikel indenfor deres eget ekspertdomæne, andre med udgangspunkt i en tilfældig artikel. Desuden undersøges respondenternes vurdering af Wikipedias troværdighed som helhed og deres generelle forhold til information på internettet.

Undersøgelsen peger på at både Wikipedia som helhed, artiklernes forfattere, og artiklerne i sig selv bliver vurderet med forholdsvis høj troværdighed. Interessant er det især at artiklerne indenfor folks eget ekspertområde bliver vurderet med højere troværdighed end de tilfældige artikler -- noget der kan pege på at troværdighedsvurderingen af de tilfældige artikler er underdrevet, og ikke at vurderingen af ekspertartiklerne er overdrevet. Altså alt i alt et tegn på at Wikipedia-artikler som regel har grund til at blive tillagt høj troværdighed.

Undersøgelsen skal dog ikke ses som et entydigt slag for Wikipedias velsignethed -- det pointerer forfatteren da også selv, og undersøgelsen peger også på at respondenterne fandt fejl i 13 procent af Wikipedias artikler.

Artiklens statistiske grundlag er sparsommeligt, og diskussionen af resultaterne er alt for kort og mangelfuld -- nok mest fordi den er skrevet i en informationsvidenskabelig tradition hvor man ikke bør pønse på noget som man ikke har håndgribeligt statistisk belæg for. Det er synd i mine øjne.

Men den kan være en fin artikel til inspiration for undersøgelser af troværdighed i forbindelse med Wikipedia og webmediet mere generelt.

15 november 2006

Har du nogensinde set WWW fra en Airbus?

Jeg nåede vist aldrig at se København fra en DC9, men til gengæld sidder jeg lige nu for første gang på nettet langt, langt oppe over jorden i en flyvemaskine. Skønt.

Respekt til SAS for -- ifølge dem selv -- at være det første flyselskab til at tilbyde trådløst internet på alle interkontinentale fly. En lovligt langsommelig registreringsproces, men til gengæld er det gratis for alle -- uanset klasse.

06 november 2006

Spreder Wikipedia virus?

ComOn har i dag en kort artikel om at den tyske Wikipedia er blevet brugt til at sprede en trojansk virus. Det er en kort notits, sparsommelig med informationerne, og fordi overskriften hedder "Spreder virus med Wikipedia", og artiklen ikke melder noget om hvorvidt denne spredning blev stoppet, så kunne man som læser komme til at tænke at det bare kører derudaf med virusspredning på Wikipedia.

Det er så vidt jeg kan læse mig til andre steder ikke tilfældet.

Historien er at nogen har redigeret en tysk Wikipedia-artikel om en bestemt version af en orm. De har indsat et link som indikerede at det førte til et program der kunne fikse en ny version af ormen, men i realiteten førte linket til noget kode designet til at inficere den besøgende PC. Herefter blev der sendt mails ud som gav sig ud for at komme fra Wikipedia, og fordi disse mails linkede til en legitim side (Wikipedia-siden) og ikke direkte til virusen, kom de igennem mange spam-filtre. Hermed blev Wikipedia-folk dog også opmærksomme på det lynhurtigt og fjernede linket fra siden med det samme. Desværre gik der noget tid inden alle tidligere versioner af siden var fjernet, og således virkede nogle af linkene i spam-mailene i noget tid fordi de linkede til en historisk side.

Jeg har ikke kunnet finde information om hvor lang tid linket fik lov at blive i Wikipedias historik, eller hvor mange mennesker der rent faktisk endte med at klikke sig fra deres mail til Wikipedia-siden og videre til virusen. Men det er første gang jeg ser en nyhed om at nogen har forsøgt at sprede virus gennem Wikipedia, og med det in mente virker det til at det gik ret hurtigt og smertefrit med at få has på dette forsøg på virusspredning.

Så åbenheden i Wikipedias struktur giver ganske rigtigt en vis sårbarhed for folk med uædle intentioner, men det er omvendt også den åbne struktur med så mange engagerede der gjorde at det gik så stærkt med at få det stoppet igen. Det aspekt af historien synes jeg ikke man får med når man i ComOn kun læser at der spredes virus gennem Wikipedia.

Lidt flere kilder til historien er bl.a.: CNET News, Sophos, Wikipedia selv.

02 november 2006

Intellipedia - Wiki Top Secret?

Det viser sig at amerikanske efterretningstjenester i fællesskab har en wiki ved navn Intellipedia hvor de kan dele og arbejde på relevante dokumenter. Tilsyneladende er det en stor succes, og det er glædeligt at høre.

Med det forbehold at jeg jo ikke ved så meget nærmere om hvad der foregår på Intellipedia (det er i sagens natur ret hemmeligt), så synes jeg det er fremragende eksempel på at rigtig mange organisationer kunne gøre frugtbar brug af wikier uden at være bange for at alt slipper ud til alle så snart man siger ordet 'wiki'.

Jeg har snakket med en del som kan se perspektiver i wikis, men som er skeptiske overfor wikier i forbindelse med virksomheder eller organisationer fordi de forbinder det med at man mister al kontrol og bare ligger alt ud til alle. I denne forbindelse har jeg en mistanke om at mange mest af alt forbinder ordet wiki med Wikipedia og tror at det er den eneste måde det kan fungere på -- altså hvor udgangsunktet er at alle kan redigere i alt.

Wiki-fænomenet bygger helt klart på åbenhed, men det kan sagtens være åbenhed mellem en nøje udvalgt skare. En wiki kan jo netop nemt være præcis så åben eller lukket som man gerne vil have det -- gennemskuelig for dem der har brug for at kunne gennemskue den. Således lyder det da også i LA Times om Intellipedia:
The system, which the public cannot access, is divided into classification categories starting with 'sensitive but unclassified' and ending at 'top secret.'
ZD Net News pønses der på om en wiki kunne have forhindret de fejlagtige rapporter der var hovedanledningen til at angribe Irak:
Intelligence officials say the format is perfect for sharing information between agencies, a centerpiece of the reform legislation that established Negroponte's office as national intelligence director after the September 11 attacks.

They also said it could lead to more accurate intelligence reports because the system allows a wider range of officials to scrutinize material and keeps a complete, permanent record of individual contributions including dissenting points of view.

That might help avoid errors of the kind that led to the widely criticized 2002 national intelligence estimate that said Saddam Hussein possessed large stockpiles of weapons of mass destruction.
Om wikier ligefrem kan redde verden fra krig og ødelæggelse, ved jeg ikke. Men måske kan de hjælpe lidt på vej.

Nyheden stødte jeg på gennem Kairosnews.