25 maj 2006

En død ide?

Wikipedias død blev annonceret i går af den teknokritiske journalist Nicholas Carr med blogindlægget The Death of Wikipedia som hurtigt medførte en lind strøm af kommentarer, mest oprørte, af blandt andre Jimmy Wales.

Carr påpeger at ideen om wikipedia er død - mest klart udtrykker han det i en kommentar til de mange kommentarer: "The idealized Wikipedia is officially dead". Jeg ville forstå 'the idealized Wikipedia' som den ide som Wikipedia udtrykker og stræber imod, men jeg synes det virker lidt ude i hampen at han (officielt!) vil erklære den død. Det er vel netop en ide, en idealtype, noget som aldrig er opnåeligt i sin rene form, men som man på forskellig vis kan forhandle sig imod at opnå - som Wikipedianerne så gør gennem mere og mindre vellykkede interventionsformer som fx den 'semi-protection policy' som Carr er så uendelig oprørt over.

Jeg kom til indlægget gennem Dan Farber som ikke uden ironi kalder det The great Wikipedia debate. Han udtrykker et mere nuanceret perspektiv end 'er Wikipedia død eller ej'. Og så henviser han til en læsværdig og kritisk analyse af wikipedia i tre dele. Den prøver at løsne op i den ofte binære tænkning og i begrebet om Neutral Point of View blandt meget andet - i høj grad værd at læse!

24 maj 2006

Bogens fremtid...

The institute for the Future of the Book er et interessant projekt som jeg nyligt er stødt på - masser af interessant materiale og links om overgangen fra den trykte bog til den digitale, en fin blog om emnet osv.

For nyligt lanceredes instituttets første "networked book", en bog om computerspilsteori kaldet GAM3R 7H30RY af McKenzie Wark, forfatter til bl.a. The Hacker Manifesto. Denne netværkede bog er lagt ud i en version 1.1 som det så er meningen at folk kan kommentere på på vejen imod en (måske?) endelig version.


Det ligner for mig at se et fremragende format der tager nogle af blogformatets styrker, men også kommer ud over nogle af de problemer der er med blogs i visse sammenhænge. Blogs har ofte det problem at de bliver for lineære, og at kommentarer bare ligger i en lang række efter hvert indlæg. De kan mange gange opleves som lidt for flygtige og uden egentligt holdepunkt (noget som selvfølgelig også i nogle sammenhænge kan være fordelagtigt). På dette websted har man i langt højere grad en form for fast holdepunkt hele vejen igennem, et holdepunkt der vel at mærke er yderst modellerbart.

21 maj 2006

Til Oslo med viden som social handlen...

Som tidligere nævnt skulle vi præsentere vores foreløbige arbejde med specialet om Wikipedia på en konference i Oslo. I fredags var vi så på, og det gik ganske fint. Folk havde lidt interessante spørgsmål (på trods af at vi selvfølgelig kom til at tale lidt længere end beregnet og derfor ikke havde så meget tid til spørgsmål). Mest af alt var det en god øvelse at skulle forberede et kort og helst klart og holdbart produkt. Det er meget nemmere at se et endeligt speciale for sig med sådan et pitstop her omkring halvvejs i processen...

Da vi meldte os til konferencen for nogen tid siden, gav vi vores oplæg titlen "Wikipedia - viden som social handlen". En noget svævende størrelse som dog stadig i mine øjne giver god mening og er sigende for vores analyse af fænomenet. Oplæggets konkluderende linier lød således:
Wikipedia udlever encyklopædien ved at være et rhizomisk netværk af fortolkninger mellem mennesker. Og der skabes etos gennem en universel afsender - en mental konstruktion som også lever af fællesskabstanken. På den måde ser vi Wikipedia som en repræsentation af viden som social handlen.
Hele manuskriptet til oplægget ligger på vores specialewiki.

09 maj 2006

GAFFApedia - Danmarks brugerdrevne musikleksikon

Musikmagasinet Gaffa har startet et brugergenereret musikleksikon - GAFFApedia. Den direkte inspiration er tydeligvis Wikipedia, der bruges den samme software, MediaWiki, og det fungerer på fuldstændig samme måde.

Et prisværdigt initiativ synes jeg. Der går nok noget tid inden det kommer op på linie med fx allmusic.com som jeg selv ofte har stor nytte af. Men hele ideen om at lave det som en wiki alle kan rette i frem for et format som allmusics hvor det er mindre klart hvem der skriver, giver god mening! Og især i forhold til viden om den danske musikscene kan man forestille sig at GAFFApedia hurtigt kan blive til stor nytte for rigtig mange.

Så kan vi bare vente (og håbe) på at brugerne, Gaffas læserskare af musikkendere, for alvor kommer i gang med at dele ud af deres viden om musikverdenen.


(Stødte på initiativet gennem en Gaffa-anmelders blog)

07 maj 2006

I Danmark stoler vi på hinanden

I Politiken i torsdags kunne man læse at Danmark er et af de lande hvor folk har de største netværk, og hvor folk generelt stoler mest på hinanden. Baggrunden er en undersøgelse lavet af den spanske storbank BBVA af social kapital og folks tillid til hinanden i 13 forskellige lande.

Altså en bemærkelsværdig grad af tillid i et land hvor næsten alle har mobiltelefoner og internetadgang. Man kunne med de forhold formode at Danmark var langt fremme med hensyn til udnyttelse af de sociale potentialer i digitale medier gennem blogging, wikis, fildeling, brugergenereret journalistik, etc.

Jeg kan ikke henvise til klare tal eller statistikker som belæg, men det virker ikke til at være tilfældet. Vi er generelt ikke så tilbøjelige til at stole på nyheder skrevet af medmennesker på tjenester som fx flix, ofte omtales blogging som lidt af et ubetydeligt dagbogsfænomen for folk der tror de er noget, og mange finder det svært at have tillid til det som frivillige har skrevet om forskellige emner på Wikipedia.

På den ene side kunne det tyde på at der i Danmark er et enormt potentiale i form af tillid som bare venter på at blive udnyttet gennem social software. På den anden side kunne det tyde på at den form for tillid der er brug for når social software skal udnyttes, er af en anderledes karakter end den tillid som Danmark ifølge undersøgelsen scorer højt på.

Jeg hælder til at tro mest på det sidste. I Danmark har vi især tillid til dem vi kender og som ligner os selv (artiklen har også fået titlen "Danskerne er en flok ligustersocialister"). Et flertal af de adspurgte danskere siger godt nok at det ikke gør nogen forskel om folk kommer fra andre etniske grupper eller sociale lag, men undersøgelsen viser til gengæld at i realiteten er de netværk som folk i Danmark har tillid til langt mere homogene end i andre lande.

Hvis Danmark rigtig skal på banen med hensyn til at udnytte digitale mediers potentialer i forhold til at dele viden og danne fællesskaber, så er der brug for en tillid til andre end lige dem der ligner os selv - der er brug for en tillid der rækker ud over ligusterhækken.

Et umage par...

For nogle dage siden i Litauen gjorde Dick Cheney tilsyneladende et ihærdigt forsøg på at indlede en ny kold krig. Bush kvitterede med fredag at udnævne krigen mod terror til tredje verdenskrig...


Spændende at se hvad de to kan nå at udrette inden præsidentperioden udløber om laaaaang tid.