21 august 2006

Wikipedia og wikier i organisationer

På onsdag arrangerer Social Square som jeg har arbejdet lidt for ved siden af studierne, et informationsmøde om Wikipedia og brugen af wikier i organisationer.

Anders og jeg skal med udgangspunkt i vores netop afleverede speciale lave et oplæg om Wikipedia -- om hvordan det fungerer og hvorvidt der kan skabes troværdighed i sådan et afsenderløst miljø. Derudover skal fokus hovedsagligt være på perspektiver for brug af wiki-teknologi i organisationer.

Formatet er et 'gå tidligt hjem'-møde fra klokken 14:30-16:30. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig -- mere om det hele på Social Squares blog.

15 august 2006

Færdigt speciale: Wikipedia - viden som social handlen

Så er specialet trykt og færdig! Eller forladt for nu, som et citat deri siger rammende om hvordan det man skriver sjældent føles helt færdigt.. Titlen blev "Wikipedia - viden som social handlen", og det ser sådan her ud i sin gammeldags, fysiske papirform:


Det kan findes som pdf her. Versionen på specialewikien er ikke helt så færdig da vi lavede den sidste redigering i et tekstbehandlingsprogram på vores respektive computere (noget der hurtigt gav anledning til lidt versionforvirring og mindede os om hvor godt et værktøj wikien har været til at skrive sådan en opgave sammen). Vi satser på at have en wiki- eller html-version klar inden længe... først skal der lige slappes lidt af!

11 august 2006

Hvordan er det nødvendigt at lukke et bibliotekskatalog i 10 dage?

Gad vide om der er andre end mig der sidder med en afleveringsfrist for speciale den 15. august og måske kunne tænke sig at søge efter en bog eller to i Det Kongelige Biblioteks katalog? Synd for os:

04 august 2006

Det statiske, men dødelige net? Det levende, men statiske net?

Til både samtalerne og reboot8 hørte jeg Doc Searls fremføre en skelnen mellem 'live web' og 'static web' (se evt. Nadjas Reflexioner om emnet). En skelnen mellem det traditionelle, statiske net som opdateres lidt når den rette webmaster lige har tid det, og så det levende net som især udgøres af weblogs og lignende som hele tiden opdateres og i samme øjeblik sender opdateringen ud som feed dermed gør opmærksom på den.

Han beskrev det gennem en sammenligning af søgemaskiner: En søgemaskine som Google passer til det statiske net og skal med sine robotter hele tiden ud og søge efter om der er sket opdateringer. En søgemaskine som Technorati passer til det levende net: den får gennem syndikering og tags hele tiden at vide hvilke opdateringer der sker i blogosfæren og hvad de handler om. Der er selvfølgelig overlap, og det handler ikke nødvendigvis om at det levende helt vil overtage det statiske.

Jeg synes helt klart at ideen er skarp og godt beskriver noget af essensen det paradigmeskift vi ser på WWW med en decentraliserende tendens imod at det er lige så naturligt at skrive og skabe ting på nettet som det er kun passivt at tage imod hvad andre har skrevet og skabt.

Men så slog det mig: er det ikke noget misvisende ved betegnelserne 'levende' og 'statisk'? Kunne man ikke sige at det er lige omvendt?

Kunne man ikke sige at det 'gammeldags' net netop er levende, forstået på den måde at det der findes på traditionelle websites, kommer og går, lever og dør? Mange ting bliver jo bare væk når de ikke lige står på en forside længere, eller de kommer til at ligge i et arkiv med nye URL'er så links ikke længere virker, og derfor er de reelt døde for omverdenen.

Modsat kan man karakterisere det 'nye' net som yderst statisk: Her er en af grundstenene at alt skal have et permanent link. Ethvert blogindlæg, enhver video på YouTube, enhver historisk version af en Wikipediaartikel skal have et og samme statiske permalink til evig tid. Det er egentlig en ret simpel ting, men det er i høj grad disse statiske links som muliggør den linkaktivitet som gør det 'nye' net så nyttigt, fascinerende og ja, ok, livligt...

Måske er det bare min indre sofist der helst vil vende ting på hovedet...

03 august 2006

Wikipedia-artikel på K-forum

Som tidligere nævnt skrev vi en artikel om Wikipedia til RetorikMagasinets juni-nummer. Den er nu bragt på Kommunikationsforum også. I modsætning til de fleste andre web-publikationssteder i DK kan man på K-forum kommentere på artiklerne. Et prisværdigt tiltag som vi jo kan håbe der vil blive gjort brug af. Skyd gerne!